Varför ett huvud­entreprenörs­ansvar?

1. Vad händer om beställaren går runt huvudentreprenörsansvaret och istället anställer enskilda ”huvudentreprenörer” för de olika delarna av ett bygge och på så vis skapar ett bygge utan underentreprenörer?
Då kommer Byggnads använda sina traditionella verktyg för att få entreprenörerna att teckna och följa kollektivavtal. Försöker företagen att kringgå de nya reglerna så kommer vi svara med massmedial exponering, arbetsrättsligt agerande och blockader.

2. Det märks ingen skillnad i byggbranschen, spelar huvudentreprenörsansvaret verkligen någon roll?
På Byggnads Nu får vi flera samtal från entreprenörer som vill teckna kollektivavtal så fort som möjligt, detta för att de blivit kontrakterade av huvudentreprenörer som ställer krav på att kollektivavtal ska finnas. Vi märker även att huvudentreprenörer är mer noggranna vid sitt val av underentreprenör och att underentreprenörslistorna uppdateras som aldrig förr. Men förändringar görs inte på en natt – det här är ett viktigt steg i rätt riktning.

3. Det finns fortfarande massvis med utländsk arbetskraft på byggarbetsplatserna som jobbar för sämre villkor, skulle inte huvudentreprenörsansvaret råda bot på problemen?
Byggnads arbetar på bred front för att svenska villkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Då har alla samma villkor och rättvis lön. Mångfald i byggbranschen är bra men det får inte bli en osund konkurrens och utnyttjade av de som kommer från andra länder. Huvudentreprenörsansvaret löser inte alla problem, men är ett kraftfullt verktyg för att flytta branschen i rätt riktning. Om du hör eller ser några som arbetar för sämre villkor får du gärna be dem höra av sig till Byggnads.

4. Kommer inte huvudentreprenörsansvaret bara ruinera små och medelstora företag?
Nej, det här kommer göra så att de oseriösa företagen väljs bort och att seriösa företag kommer väljas istället – det kommer bli en konkurrens fast till de seriösa företagens fördel. Som vi sa tidigare så märker vi redan nu att företag ringer och vill teckna kollektivavtal.

5. Det blir för dyrt för företagen att teckna kollektivavtal, då kommer det byggas mindre!
De som inte kommer ha råd att bygga är de oseriösa aktörerna som försöker kringgå de svenska arbetsmarknadsreglerna och bygger upp sin vinst på att dumpa villkor för de anställda. Har man inte råd att teckna kollektivavtal har man inte råd att driva ett företag. De seriösa byggföretagen har allt att vinna på huvudentreprenörsansvaret! Kollektivavtal är bra för både arbetsgivare och anställda genom att det ger tydliga regler som båda måste förhålla sig till och det eliminerar osäkerheter och gråzoner.

6. Är det sant att ni bara hjälper de som är fackligt anslutna?
För att vi ska kunna ta en konflikt måste någon i företaget vara fackligt ansluten, annars har vi ingen rätt att förhandla enligt överenskommelsen mellan fack och arbetsgivarorganisationer. Byggnads är inte starkare än sitt antal medlemmar – ju större antal medlemmar, desto seriösare måste arbetsgivarna ta oss. Om du inte redan är med, gå med!

7. Varför ska inte huvudentreprenörsavtalet bli lag?
I Sverige har vi den så kallade ”svenska modellen”, den innebär att arbetsgivare och fack gemensamt gör upp och kommer överens om de regler som ska gälla på marknaden. Det är viktigt för oss att bevara och utveckla kollektivavtalsmodellen mellan två starka parter – fack och arbetsgivarorganisationen i respektive bransch. Men vi kommer även i fortsättningen att arbeta med politisk påverkan så att de lagar som stärker ordning och reda samt att det som ger facket möjligheter att upprätthålla detta kommer på plats. Våra kollektivavtal, det vill säga våra fackliga verktyg, bygger på en samverkan mellan lag och avtal så det ena utesluter inte det andra.

Tillbaka till huvudansvar.byggnads.se »