Varför ett huvud­entreprenörs­ansvar?

Byggbranschen tampas idag med många problem. Långa led av underentreprenörer gör arbetsplatser svåra att kontrollera när det gäller säkerhet och bestämmelser. På stora byggarbetsplatser saknas ibland kontroll över vilka företag som befinner sig där och ännu mindre har man koll på anställda och kollegor. Ju längre ner i underentreprenörskedjorna man kommer desto oftare saknas kollektivavtal. Vi ser problem som lönedumpning, skattefusk, utnyttjande av arbetskraft, arbetsmiljöproblem och rena säkerhetsbrister.

För att råda bot på detta krävs någon form av ansvarsutkrävande. Med ett huvudentreprenörsansvar minskar möjligheten att gömma sig bakom att en underentreprenör har misskött sig och ska ta konsekvenserna.

Huvudentreprenörsansvaret innebär att huvudentreprenören är skyldig att tillhandahålla en lista på alla underentreprenörer på byggarbetsplatsen. Denna lista har ditt lokala Byggnads rätt att ta del av. Om det visar sig att något företag på den listan inte har kollektivavtal, förhandlingsvägrar eller inte har underlag för att kunna bedöma om arbetstagare får korrekt lön och ersättning kan Byggnads, hos huvudentreprenören, se till att det startas en utredning för att lösa tvisten i Ordning- och redanämnden. Så om tvisten alltså inte kan lösas direkt hos den underentreprenör där personen är anställd så går det till nämnden och ersättning betalas till den anställde via en fond som Sveriges Byggindustrier finansierar.

Bakgrund

I början på 2014 avgjordes kampen om ett huvudentreprenörsansvar. En kamp Byggnads vägrade att förlora.

2013 års avtalsrörelse resulterade i att en expertgrupp skulle ta fram ett förslag på hur ett huvudentreprenörsansvar skulle kunna se ut och fungera. Beslutet om att en expertgrupp skulle arbeta fram till februari 2014 satt hårt inne. Snubblande nära en stor byggstrejk gick arbetsgivarna tillslut med på detta. I mitten på februari 2014 skulle arbetsgruppen vara klar. När tiden runnit ut hade vi dock inte fått vad vi frågat efter och kampen fortsatte. Vid förhandlingsbordet, på arbetsplatserna och i media.

Arbetsgivarna, Sveriges Byggindustrier, fortsatte hårdnackat att hävda att de kontrollfunktioner vi redan har skulle räcka. Ett huvudentreprenörsansvar var rättsvidrigt, onödigt och omöjligt, enligt dem.

Men Byggnads fortsatte lugnt att förklara varför ett huvudentreprenörsansvar behövs och att det handlade om att utveckla och modernisera våra kollektivavtal.

Verkligheten lät tala för sig själv. Media rapporterade om dödsolyckor och skandaler. Vi lät också göra en Sifo-undersökning som visade att huvudentreprenörsansvaret hade ett förkrossande stort stöd bland svenska folket. Och bland en majoritet av byggföretagen. Det började bli tydligt för allt fler, även folk utanför byggbranschen, att det behövdes ett verktyg som på allvar kan skapa ordning och reda på våra arbetsplatser.

Arbetsgivarna började bli nervösa. Så nervösa att Svensk Näringsliv klev in och tog till storsläggan. I debattartiklar, intervjuer och aggressiva reklamkampanjer försökte de smutskasta Byggnads. De påstod att vi bråkade för bråkandets skull. De kallade oss protektionister, rasister och strejkivrare.

Under hela resan kände vi ett starkt stöd från Byggnads medlemmar som gång på gång vittnade hur det fungerar på byggena. Byggnads medlemmar stod bakom de krav vi kämpade för vid förhandlingsbordet det gjorde det möjligt. Det är därför vi nu har ett huvudentreprenörsansvar inskrivet i våra avtal.

Idag är vi överens med Sveriges Byggindustrier om att ett huvudentreprenörsansvar var en mycket god idé. Och vi ser redan resultat. Byggföretag ringer dagligen och vill teckna kollektivavtal. Huvudentreprenörer är redan med noggranna i sina val av underentreprenörer. Den självsanerande effekten som vi förutspådda har redan visat tecken på att fungera. Ett första steg mot ordning och redan i Byggbranschen har tagits. Resan mot en byggbransch utan låglönekonkurrens och oseriösa byggföretag har börjat.

Tillbaka till huvudansvar.byggnads.se »